Home
3:e träffen- Enkätundersökning

Denna gång fick de som var där fylla i en enkätundersökning, med följande frågor:

Skriv ner tre ord som har med tejer att göra:


Skriv ner tre ord som har med killar att göra:


Vad betyder “jämnställdhet” för dig?

Beskriv hur det funkar i din klass - är det skillnad mellan hur killar och tjejer beter sig i klassrummet? I korridoren? I olika ämnen?

Hur är det att vara tjej/kille i Malmö idag?
Berätta fritidsintressen, roll i skolan, hemma i familjen.

Hade det varit annorlunda om du var “det andra” könet”?
Tänk till exempel på fritidsintressen, din roll i skolan, din roll hemma i familjen.

Hur tror du att det är att var tjej/kille om 20 år? Har samhället ändrats?

Om du fick ändra på något i samhället när det gällde jämställdhet - vad skulle det var

 

Vi avslutade med att kolla på en intervju med Anna Anka från Skavlan, där hon diskuterar jämställdhet (klippet läggs ut separat). Vi hade en efterföljande disku

Read More

fotografisk-bildspf:

Bild tagen av Max

Fin bild tagen av Max Backemark

fotografisk-bildspf:

Bild tagen av Max

Fin bild tagen av Max Backemark

fotografisk-bildspf:

Julia. Redigerad i PicMonkey. Lade till tre filter: Boost, Dusk och Lomo. 

fotografisk-bildspf:

Julia. Redigerad i PicMonkey. Lade till tre filter: Boost, Dusk och Lomo. 

Taget i London Augusti 2011. Precis utanför Royal Albert hall.

Taget i London Augusti 2011. Precis utanför Royal Albert hall.